Koncert festivalu Moravský podzim 2017

Datum: 
Čtvrtek, 19 Říjen, 2017
Čas: 
19:30
Místo: 
Červený kostel, Brno

Koncert se koná k příležitosti 100. výročí obnovení státnosti Litevské republiky.

BRONIUS KUTAVIČIUS Poslední pohanské obřady, oratorium (1976)

 

komorní sbor Aidija, sbormistr Romualds Gražinis, Kantiléna sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, sbormistři Jakub Klecker a Michal Jančík, dechová sekce Filharmonie Brno, varhany Renata Marcinkutė-Lesieur, dirigent Romualdas Gražinis

 

přestávka 30 a přesun z Červeného kostela do katedrály na Petrov 

 

cca 20:30 katedrála sv. Petra a Pavla:

 

MILOSLAV KABELÁČ Symfonie č. 8 „Antifony“ op. 54 pro soprán, smíšený sbor, bicí nástroje a varhany (1970)

 

soprán Lucie Silkenová, komorní sbor Aidija, sbormistr Romualdas Gražinis, Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Jiří Najvar, bicisté Filharmonie Brno: Lukáš KrejčíRadek TomášekPetr HladíkTomoe SonodaMaximilian Jopp a Martin Opršál j.h., Přemysl Kšica varhany, dirigent Marko Ivanović

 

Dvě tvůrčí osobnosti a dvě skladby, které mnohé spojuje. Myšlenka uvedení Kutavičiusových Posledních pohanských obřadů a Kabeláčovy Symfonie č. 8 s přízviskem Antifony v rámci jednoho večera byla tak lákavá, že nás od ní neodradila ani nemožnost nalézt v Brně takový prostor, v němž by ji bylo možné realizovat při splnění nároků, jež obě skladby k provedení vyžadují. Proto jsme se rozhodli situovat tento koncert do prostorů dvou – Červeného kostela a katedrály sv. Petra
a Pavla, které od sebe dělí dosažitelná vzdálenost. Cesta mezi nimi může být vnímána i symbolicky, jako součást rituálu, který nás přenese od pohanského vidění světa přes prosazení křesťanských ideálů až k výstrahám i naději světa dnešního.

Pod záštitou J.E. Edvilase Raudonikise, velvyslance Litevské republiky v České republice