Sbormistři

MgA. Jakub Klecker

Umělecký vedoucí a sbormistr sboru Kantiléna
Email: jakub.klecker@kantilena.cz Web: http://www.jakubklecker.com/

 

Mladý dirigent a sbormistr patří k nastupující dirigentské generaci. Po studiu oboru dirigování na brněnské konzervatoři absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze ve třídě prof. Jiřího Bělohlávka a doc. Tomáše Koutníka. Studia ukončil absolventským koncertem v roce 2006 s Filharmonií Brno a Kantilénou.

V letech 2003 - 2005 působil jako hlavní sbormistr Kantilény a v roce 2006 převzal po Ivanu Sedláčkovi funkci uměleckého vedoucího sboru. Úspěšně tak navazuje na dlouholetou tradici a vysokou interpretační kvalitu Kantilény, o čemž svědčí i několik vítězství na prestižních mezinárodních sborových soutěžích. Např. 1. cena „summa cum laude" v belgickém Neerpeltu, kde se Kantiléna utkala v těžké konkurenci 99 sborů (2006), dvě zlaté medaile a ocenění nejlepší evropský sbor ve svých kategoriích na Světové sborové olympiádě v rakouském Grazu (2008), či cena publika a diplom „Excellent" ve švýcarském Montreux (2009).

Pro Mezinárodní hudební festival Janáčkovo Brno 2004 se podílel na nastudování Janáčkovy opery Její pastorkyňa. V červnu téhož roku spolupracoval na přípravě Smetanovy opery Braniboři v Čechách, se kterou v říjnu debutoval na prknech Národního divadla Brno. Od roku 2007 působí v Janáčkově opeře ND Brno jako dirigent (opery Marta, Její pastorkyňa, Rigoletto, Idomeneo, Nabucco, Příhody lišky Bystroušky, Juliette, balety Spartakus, Louskáček nebo Coppelie z Montmartru ad.)

Jako dirigent pravidelně spolupracuje s českými i slovenskými symfonickými orchestry a renomovanými umělci: Filharmonie Brno, Pražská komorní filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkova filharmonie Ostrava, Čeští komorní sólisté Brno, Český filharmonický sbor Brno, Václav Hudeček ad. Na podzim roku 2007 se zúčastnil jako druhý dirigent pětitýdenního koncertního turné Filharmonie Brno po Japonsku, které bylo díky velkému úspěchu opakováno i v roce 2009. Kleckerův skvělý debut na Pražském jaru 2009 jen potvrzuje jeho vzrůstající kvality práce s instrumentálními tělesy v České republice.

 

Mgr. MgA. Michal Jančík

Sbormistr sboru Kantiléna a přípravného oddělení Kantilénka
Email: michal.jancik@kantilena.cz

 

Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě MU v Brně a hudební výchovu a sbormistrovství na Ostravské univerzitě ve třídě Lumíra Pivovarského a Jana Spisara, orchestrální dirigování studoval u Jurije Galatenka.
V současné době doplňuje své vzdělání na JAMU v oboru dirigování sboru u prof. Lubomíra Mátla. V roce 2005 založil ve Velkém Meziříčí smíšený pěvecký sbor Magna Diesis s nímž se několikrát umístil na předním místě v mezinárodní soutěži pěveckých sborů Svátky písní Olomouc.

Od roku 2007 byl hlavním sbormistrem přípravného sboru Perličky při ZŠ Jana Babáka v Brně, se kterým také dosáhl mnoha úspěchů (např. vítězství na soutěži pěveckých sborů ve španělském Malgrat de Mar, kde zároveň získal cenu pro nejlepšího dirigenta festivalu). Vede příležitostný sbor Tin Tin Ensemble zaměřující se na tvorbu Arvo Pärta, spolupracoval v několika dalšími sbory v Brně a Ostravě. Často také spolupracuje s příležitostnými komorními orchestry jako dirigent při uvádění vokálně-instrumentálních děl. Působil také jako sbormistr na táboře Hudební mládeže ČR v Poděbradech.
Od roku 2011 je sbormistrem Kantilény, sboru dětí a mládeže při Filharmonii Brno a Kantilénky – přípravného oddělení.

 

Mgr. Veronika Hrůzová, Ph.D.

Sbormistryně přípravného oddělení Magdalenka
Email: veronika.hruzova@kantilena.cz

 

Pochází z Třebíče, kde se věnovala hře na klavír. Studium ukončila po absolvování druhého cyklu na tamější ZUŠ. Po středoškolských studiích na gymnáziu v Třebíči vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v oboru Učitelství českého jazyka a hudební výchovy pro střední školy. Během studií získala 2. místo v interpretační soutěži pedagogických fakult. Studium sólového zpěvu započala u MgA. Sylvie Kodetové. Při studiu PdF MU navštěvovala Lidovou konzervatoř v Ostravě v oboru Sólový zpěv a metodika zpěvu ve třídě Jiřího Halamy. Ve studiu sólového zpěvu dále pokračovala  na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě MU, kde se zaměřila především na barokní tvorbu.  

V současnosti spolupracuje se soubory Ars Brunensis Chorus a The Czech Ensemble Baroque. Je pravidelnou účastnicí  mezinárodních kurzů Letní školy barokní hudby, kde se profiluje nejen jako frekventantka sborové třídy, ale i jako asistent sbormistra. Navštěvuje soukromou výuku zpěvu u Hany Málkové.

V současnosti působí jako učitelka sólového a sborového zpěvu, klavíru a hudební nauky na ZUŠ Ježkova v Brně a českého jazyka a hudební výchovy na Gymnáziu J. G. Mendela a I. německém zemském gymnasiu.

 

Mgr. Ivan Sedláček

Zakladatel sboru a dlouholetý dirigent
Email: sedlacek@kantilena.cz

 

Zakladatel KANTILÉNY, souboru Filharmonie Brno, se věnoval pěstování dětského sborového zpěvu jako svému životnímu poslání.

Po studiích na pedagogické a filozofické fakultě založil Šlapanický dětský sbor a jako výběrovou Kantilenu dovedl ke špičkové dokonalosti, na níž ji udržuje už celá desetiletí. Absolvoval s ní více než tisíc koncertů.

V dramaturgii uplatňoval moteta vrcholné renezance a soustavně uváděl novinky soudobých autorů. V rozhlasu nahrál na padesát titulů technicky náročných skladeb, které většinou vznikaly na objednávku Kantileny. Mnohé z nich se potom dočkaly značného počtu koncertních provedení, např. Řezníčkův Atomus (130), Ebenova Mudrosloví (120) nebo Pololáníkova Missa brevis (101 repríz). Kvalitu uměleckých výkonů doložila vedle zvukových snímků a odborných kritik z osmnácti evropských zemí, Japonska, USA a Kanady také impozantní řada soutěžních ocenění. Z nich lze jmenovat alespoň dvě první ceny ze soutěže v Arezzu (1977, 1981), ve druhém případě absolutní vítězství s Cenou Bély Bartóka. Pedagogicky působil na JAMU v Brně v oboru Teorie a řízení dětského sboru.

Své působení ve sboru se rozhodl ukončit na začátku 50. sezóny. Dva roky se věnoval vedení smíšeného sboru bývalých zpěváků - více zde.