Blesk.cz - Brněnský sbor Kantiléna vyhrál...

12.7.2015 - Brněnský sbor Kantiléna vyhrál o víkendu v německém Magdeburgu

Sbormistři Michal Jančík a Jakub Klecker vybrali z řad současných i bývalých členů Kantilény 46 zpěvaček a jednoho zpěváka, kteří poměřili své síly se stovkou dalších sborů z 35 zemí světa.

Kantiléna připravila pestrý soutěžní program, čítající skladby od renesance až po současnost, aby tak ukázala šíři svého repertoáru. Porotu nejvíce zaujalo nastudování skladeb současných autorů: brněnského skladatele Miloše Štědroně - cyklus Sursum deorsum a finského skladatele Pekky Kostiainena - Revontulet.

Tříkolový systém sbory postupně kvalifikoval do vyšších soutěžních kol. Díky nadprůměrnému bodovému hodnocení mezinárodní poroty Kantiléna postoupila přímo do Grand Prix, a to hned ve dvou kategoriích: Mládežnické sbory a Smíšené, ženské a mužské sbory. V obou kategoriích triumfovala Kantiléna v Grand Prix of Nations zlatými medailemi. V kategorii Duchovní hudba, jejíž nejvyšší soutěží byla Champions competition, si Kantiléna vyzpívala absolutní vítězství.

Kantiléna vznikla z podnětu Ivana Sedláčka, který v roce 1956 založil Šlapanický dětský sbor. Během několika let se sbor vypracoval ve výběrové těleso a začal vítězit na mnoha českých i zahraničních soutěžích, později již pod jménem Kantiléna. Za dobu své existence Kantiléna účinkovala na více než 1500 koncertech doma, v 17 evropských zemích, v USA, Kanadě, Japonsku a Rusku. V Brně zpívala například dvousettisícovému shromáždění věřících na slavnostní mši, kterou celebroval v Praze papež Jan Pavel II. V roce 2013 se její patronkou stala operní pěvkyně Magdalena Kožená.

Zdroj: www.blesk.cz