Kantiléna

Udělení medaile ARTIS BOHEMIAE AMICIS pro Ivana Sedláčka

December 20225

Máme velikou radost, že byla mistrem kultury oceněna celoživotní práce zakladatele a dlouholetého sbormistra Kantilény Ivana Sedláčka.

Snímek obrazovky 2023-01-29 v 20.35.14

Medailí ARTIS BOHEMIAE AMICIS tradičně oceňují ministři kultury osobnosti, které cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí.

Ministr kultury pan Martin Baxa udělil tuto medaili 5. prosince 2022 magistru Ivanu Sedláčkovi, zakladateli sboru Kantiléna při Filharmonie Brno, za celoživotní zásluhy v oblasti dětského sborového zpěvu.

Ivan Sedláček (15. dubna 1932) – Sbormistr. Po studiích na pedagogické a filozofické fakultě jako učitel ve Šlapanicích u Brna založil Šlapanický dětský sbor, který se později transformoval ve výběrový sbor Kantiléna. Kantilénu dovedl ke špičkové dokonalosti, na níž ji udržoval několik desetiletí. Absolvoval s ní více než tisíc koncertů. Kantilénou prošlo i několik budoucích sólistů a dirigentů, například Magdalena Kožená.

  • 318443481_6177250272298576_7610690065992924240_n

Contact Us

By submitting the form, you agree to the terms of personal data processing.We will never sell or share your personal data with other organizations.

Our Supporters