Kantiléna

Přípravné oddělení Magdalenka hledá nové zpěváky.

May 202130

Máte doma malého zpěváčka? Přijďte nám ukázat, jak mu to jde!

Snímek obrazovky 2021-05-30 v 22.23.50
Hledáme děti od 4-8 let, které rády zpívají.

Stavte se za námi do Besedního domu (vchod z Komenského náměstí) v sobotu 19.6.2021 v 9:30 -11:00 nebo v úterý 22.6.2021 v 16:00 -18:00.

Na místě bude třeba vyplnit čestné prohlášení o negativním testu na covid-19, případně podstoupit antigenní test.

Na viděnou se těší sbormistryně

Veronika Novosádová

tel.: 776 334 132

Contact Us

By submitting the form, you agree to the terms of personal data processing.We will never sell or share your personal data with other organizations.

Our Supporters