Kantiléna

Koncert k výročí posvěcení varhan

June 202328
Wednesday, 28. June 2023 začátek 19:30
Jezuitský kostel, Beethovenova ulice, Brno

Brněnský varhanní festival 2023 – 43. ročník
31. května – 7. července
Století s varhanami

Snímek obrazovky 2023-06-25 v 21.53.08

Osm koncertů v Brně rozezní královské nástroje v jezuitském kostele, v Červeném kostele, v kostele sv. Tomáše, v kostele sv. Augustina a také krásné barokní varhany v Loretě.

Představí se umělci domácí i z celého světa – z Maďarska, Německa, Polska, z Jižní Koreje, Bulharska a Slovenska.

Je nám ctí, že jsme součástí!

Těšíme se na vás ve středu v jezuitském kostele. 

Program

Pavel Kohout (Praha)

Kantiléna, sbor dětí a mládeže - sbormistr Michal Jančík


Contact Us

By submitting the form, you agree to the terms of personal data processing.We will never sell or share your personal data with other organizations.

Our Supporters