Kantiléna

Cena města Brna pro Ivana Sedláčka

January 202228

V úterý 25. ledna 2022 proběhlo slavnostní udílení Cen města Brna pro rok 2021 a my jsme pyšní, že mezi oceněnými byl i "náš strejda" nebo jinak také "Eiffel" Ivan Sedláček.

272796695_1357372098046949_540217493109718666_n

Zastupitelstvo města Brna uděluje každoročně Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.
Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové toho ocenění hodně dokázali, přesto jsou skromní lidé. „Je za nimi vidět úctyhodná profesní dráha, mezinárodní respekt i morální síla. Pracují v Brně a pro Brno, proto jsem ráda, že jim to město může udělením ceny vrátit a připomenout tak všem, jak skvělí lidé vedle nich žijí,“ uvedla Vaňková.

Mgr. Ivan Sedláček

Ivan Sedláček se v roce 1939 s rodiči přestěhoval do Vyškova a později do Brna, kde absolvoval gymnázium následně český jazyk a dějepis na Pedagogické fakultě a později jednooborovou bohemistiku na dnešní Masarykově univerzitě. Hudbu mu tehdejší režim kvůli jeho politickému smýšlení nedovolil studovat oficiálně, soukromě se však věnoval dirigování a zpěvu. V roce 1956 založil na základní škole ve Šlapanicích pěvecký kroužek nazvaný Šlapanický dětský sbor. Z něho postupně vybudoval špičkový sbor dětí a mládeže, který spolupracoval se soudobými skladateli i s brněnskou operní scénou a v roce 1967 se přejmenoval na Kantilénu. Ta pod Sedláčkovým více než padesátiletým vedením úspěšně reprezentovala Brno na domácích i zahraničních soutěžích a stala se také stálým sborem Janáčkova divadla a později Filharmonie Brno. Kantilénou a Sedláčkovou uměleckou průpravou prošlo několik budoucích hudebníků, mimo jiné světově proslulá mezzosopranistka Magdalena Kožená. Ivan Sedláček přednášel na sbormistrovských seminářích, zasedal v soutěžních porotách a dlouho také v odborné radě informačního a poradenského střediska ARTAMA pro dětské sbory. Stal se nositelem několika cen a jako svého rádce ho ctí mladí umělci i studenti. Svým dílem zásadně přispěl ke zvýšení úrovně českého sborového zpěvu, k jeho propagaci ve světě a tím také k dobrému jménu brněnské a jihomoravské kultury.  

Contact Us

By submitting the form, you agree to the terms of personal data processing.We will never sell or share your personal data with other organizations.

Our Supporters